Αρχική

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο Χανίων

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, ενημερώνουμε για τη λειτουργία Κέντρου Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, κωδικός έργου ΟΠΣ (MIS) 5041705 . Δικαιούχος της Δράσης είναι η Terra Verde Κοιν.Σ.Επ. Το έργο ξεκίνησε στις 10 Ιουνίου 2019 και οι διάρκεια του είναι 30 μήνες.

Οι στόχοι του Κέντρου Στήριξης

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) Ν.Χανίων έχει έναν διπλό στόχο.

Την προώθηση της Κ.ΑΛ.Ο προς το ευρύ κοινό με ενημερωτικές δράσεις και υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους ή υπό σύσταση φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στο Κέντρο Στήριξης είναι δωρεάν. Οι δράσεις Β’ δέσμης υποστήριξης και συμβουλευτικής, π.χ εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου ή marketing plan, αποτελούν έμμεση κρατική ενίσχυση για τους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. που θα τις λάβουν, και υπάγονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis).

Η σελίδα μας στο YouTube όπου θα βρείτε βίντεο από τις δράσεις μας

Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο ν.Χανίων videos!

20 Μήνες Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο – Έκθεση Αποτελεσμάτων 2019 & 2020

Τα 11 Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο αποτυπώσαμε από κοινού την 20μηνη λειτουργία του προγράμματος και σας παρουσιάζουμε ποια & τι είναι τα Κέντρα Στήριξης, ποιοι είναι οι φορείς που τα υλοποιούν και τι πετύχαμε όλο αυτό το διάστημα.

Περισσότερα ΕΔΩ.

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ΠΕ Χανίων στεγάζεται επί της οδού Τσουδερών 46, Παλιά Πόλη Χανίων (Πεζόδρομος πίσω από το κτίριο της παλιάς αγοράς).

Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-17:00
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στα
τηλ: 28210-55389 και ηλεκτρονικά στο e–mail: info@sse-chania.gr