Δράση με Σ.Δ.Ε Χανίων – Πως προωθούμε ένα προϊόν φορέα Κ.ΑΛ.Ο;

Το Κέντρο Στήριξης είχε τη χαρά να μιλήσει με τους σπουδαστές του Α’ κύκλου στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χανίων την Πέμπτη 20 Μαΐου σχετικά με το τι πληροφορίες μπορούν να αναδειχθούν για να διαφημιστεί ένα προϊόν που παράγεται από φορέα Κ.ΑΛ.Ο.

Οι σπουδαστές συνειδητοποίησαν πως μπορούν να αντλήσουν πληροφορίες από όλες τις αρχές της Κ.ΑΛ.Ο., όπως π.χ. από την τοπική διάσταση, την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, καθώς και το σεβασμό στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Έτσι αναρωτηθήκαμε: Είναι επαναχρησιμοποιούμενη η συσκευασία; Παράγεται σε τοπικό επίπεδο η πρώτη ύλη; Είναι βιολογική η καλλιέργεια της πρώτης ύλης; Η διαδικασία της μεταποίησης έχει μεγάλο οικολογικό αποτύπωμα; Είναι υψηλή η ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος;

Με αυτό το πλούσιο υλικό που προέκυψε οι σπουδαστές θα προχωρήσουν στη σύνθεση ενός διαφημιστικού ενός προϊόντος που προέρχεται από συνεργασία μεταξύ δύο ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.

Ανυπομονούμε να δούμε το τελικό αποτέλεσμα της διαφήμισης !