Εισήγηση στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Περιφέρειας Κρήτης, 26/05

Οι εργαζόμενοι στα Κέντρα Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο ν.Χανίων και ν. Ηρακλείου, Γαλανός Χρυσόστομος και Μανόλης Μπριτζολάκης αντίστοιχα, θα πραγματοποιήσουν εισήγηση με θέμα “Οι ιδιαιτερότητες του επιχειρηματικού πλάνου μιας συνεταιριστικής επιχείρησης κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας.” στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος της Περιφέρειας Κρήτης την Τετάρτη 26/05.

Ο στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι η αξιοποίηση της υπάρχουσας εμπειρίας και η αναβάθμιση του ρόλου της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) όσον αφορά την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία εισοδήματος και την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών ιδιοκτησίας και εγχειρημάτων της οικονομίας. Επιπλέον, το πρόγραμμα στοχεύει στην αποσαφήνιση της ιδέας της Κ.ΑΛ.Ο. και στη δημιουργία προϋποθέσεων εμπλοκής σε σχετικά εγχειρήματα.

Η εισήγηση αυτή πραγματοποιείται στα πλαίσια του 2ου κύκλου διαλέξεων του προγράμματος με θεματική “Διαδικασίες Εμβάθυνσης και Συμβουλευτικής της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας για υποψήφιους συμβούλους”.

Παρουσίαση για την Κ.ΑΛ.Ο στην Κάντανο - 23/07/2021

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Με πολύ χαρά αποδεχτήκαμε την πρόσκληση που μας έκανε ο...

Ελαιόλαδο και Κοινωνική Οικονομία, Εσμιγιά 15/07

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Συμμετέχουμε στην εκδήλωση της Πέμπτης. Για ένα πολύ σημαντικό...