Εργαστήρι λειτουργικής συνέλευσης, Α’ Λυκείου – 2ο ΓΕΛ Χανίων

Την Τρίτη 8 Ιουνίου είχαμε τη χαρά να επισκεφτούμε τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ Λυκείου του 2oυ ΓΕΛ Χανίων όπου πραγματοποιήσαμε εργαστήριο στα πλαίσια του μαθήματος της Πολιτικής Αγωγής. Ευχαριστούμε θερμά τον καθηγητή Αλεξανδρίδη Σαμουήλ για την πρόσκληση αυτή.

Στο εργαστήριο ασχοληθήκαμε με τις έννοιες της ομάδας, τους παράγοντες που επηρεάζουν μια συνέλευση αλλά και τη δομή που έχει μια συνέλευση. Εστιάσαμε στο ρόλο που παίζει ο χώρος όπου γίνεται μια συνέλευση αλλά και ποια χαρακτηριστικά του μπορεί να την επηρεάζουν. Ακόμα, στη πρόθεση με την οποία έρχονται οι συμμετέχοντες σε μια συνέλευση και στον τρόπο επικοινωνίας μεταξύ τους. Εξασκηθήκαμε στην ενεργητική ακρόαση και το καθρέφτισμα των όσων μοιράστηκε ο συνομιλητής μας, τεχνικές που συμβάλλουν στην πιο αποδοτική επικοινωνία. Τέλος, οι μαθητές και οι μαθήτριες προσπάθησαν να βρουν τις ανάγκες πίσω από τα λεγόμενα του συνομιλητή τους. Γενικά οι μαθητές και οι μαθήτριες μοιράστηκαν τις εμπειρίες τους, προβληματίστηκαν και δοκίμασαν τις παραπάνω τεχνικές σε ένα αμιγώς συμμετοχικό εργαστήριο.

Του χρόνου θα έχουμε τη χαρά να συναντηθούμε με περισσότερες μαθήτριες και μαθητές !