Γνωριμία με την Κ.ΑΛ.Ο, σχολείο 2ης ευκαιρίας Χανίων

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας Χανίων, έπειτα από πρόσκληση των ιδιαίτερα δραστήριων καθηγητών, επισκέφτηκε 3 φορές το σχολείο 2ης ευκαιρίας Χανίων έτσι ώστε να μπορέσουν όλοι οι εκπαιδευόμενοι, περίπου 120 ενήλικες, να έχουν μια πρώτη επαφή και πληροφόρηση για το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο.

Οι επισκέψεις έλαβαν χώρα την Δευτέρα 24/02, την Τετάρτη 04/03 και την Παρασκευή 06/03. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι όσο το περισσότερο συμμετοχικές. Η ομάδα, ο διάλογος και η ανοιχτή συζήτηση είναι τα βασικά εργαλεία μας και τα αποτελέσματα είναι πάντα εξαιρετικά.

Είμαστε σίγουροι ότι μέσα από τα σχολεία 2ης ευκαιρίας υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και οι δεξιότητες  για να ξεπηδήσουν βιώσιμες, συνεργατικές επιχειρήσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.