Κ.ΑΛ.Ο

Έκθεση για την Κ.ΑΛ.Ο στην Ελλάδα

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει τα ευρήματα μιας μελέτης που διεξήχθη με στόχο να παράσχει μια συνολική εικόνα της κατάστασης που επικρατεί στον τομέα της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στην Ελλάδα (Κ.ΑΛ.Ο), και να ερευνήσει τα εμπόδια και τις ευκαιρίες για την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού οικοσυστήματος για την υποστήριξη των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε το 2017.

SSE_in_Greece_GR

Νομοθεσία Κ.ΑΛ.Ο-ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ-ΣΥΝ.ΕΡΓ

Ο ισχύων νόμος για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στην χώρα μας είναι ο 4430/2016. Ο σκοπός του εν λόγω νόμου είναι η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως μορφή εναλλακτικής οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Καθώς αρκετές από αυτές τις έννοιες είναι σχετικά καινούργιες για την ελληνική πραγματικότητα ο νόμος αυτός, στο άρθρο 2, εμπεριέχει κάποιους ορισμούς που θα φανούν χρήσιμοι για κάποιον/α που κάνει τα πρώτα βήματα στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο. Σας προτείνουμε να του κάνετε μια γρήγορη ανάγνωση και είμαστε στην διάθεση σας για να σας λύσουμε όλες τις πιθανές απορίες σας.

4430_2016

Χάρτης φορέων Κ.ΑΛ.Ο Κρήτης