Ορθές πρακτικές για την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον

Εκδήλωση με θέμα ”Ορθές πρακτικές για την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον’‘ διοργανώνουν η συλλογικότητα για τον εναλλακτικό και αλληλέγγυο εμπόριο”Terra Verde (Γη Πράσινη)” και η πολιτική συλλογικότητα ”Χωριά βδ Κρήτης” τη Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 στις 7.00 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Χανίων στο πλαίσιο των ” Αλληλοδιδακτικών Κύκλων Γεωργίας ”

Θα συζητηθούν θέματα σχετικά με τις ορθές πρακτικές στο χωράφι και το ελαιουργείο για την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου, όπως επίσης και για την παρούσα κατάσταση, τις προοπτικές της καλλιέργειας της ελιάς στον κόσμο και την επιχειρούμενη παγκοσμιοποίηση με στόχο τον έλεγχο της παραγωγής.

Εισηγητής θα είναι ο Κων. Χαρτζουλάκης, γεωπόνος-ερευνητής, τ. διευθυντής του Ινστιτούτου Ελιάς και  Υποτροπικών Φυτών Χανίων. Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.