Παρουσιάσεις στα πλαίσια του προγράμματος CoopStarter 2.0

Τον προηγούμενο μήνα – στις 11, 18 και 25/05 – ολοκληρώθηκε με επιτυχία μια σειρά webinars σε συνεργασία με το CoopStarter 2.0 Project , πρόγραμμα για την ενίσχυση της συνεταιριστικής επιχειρηματικότητας των νέων της Ευρώπης.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού ο Χρυσόστομος, ένας από τους 2 εργαζόμενους του Κέντρου Στήριξης Χανίων, πραγματοποίησε δύο παρουσιάσεις που μπορείτε να δείτε στους παρακάτω δεσμούς:

11-5-2020 Εισαγωγή στο Μοντέλο των Συνεταιρισμών- Σύγκριση με άλλες μορφές επιχειρήσεων- Ανθεκτικότητα

25-5-2020 Επιχειρηματικός Σχεδιασμός για συνεταιριστικά σχήματα

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα που υλοποιήσαμε στο ΑΠΘ και οι υπόλοιπες παρουσιάσεις μπορείτε να τις δείτε εδώ:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=173002257528574&id=101102084718592&__tn__=K-R