Ποιοι είμαστε

Ταυτότητα της Δράσης

Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος Ε.Σ.Π.Α “Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», λειτουργεί το Κέντρο Στήριξης για την Κ.ΑΛ.Ο στον Νομό Χανίων.

Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης του θεσμού της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο).

Το Κέντρο Στήριξης λειτουργεί ως “σημείο ενημέρωσης” για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, ως δομή συμβουλευτικής υποστήριξης κοινωνικών επιχειρηματιών και υποψηφίων κοινωνικών επιχειρηματιών και ως δομή υποστήριξης της δημιουργίας και ανάπτυξης άλλων φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Στο Κέντρο Στήριξης παρέχονται δωρεάν οι εξής υπηρεσίες:

  • Δημοσιότητας και παροχή γενικής πληροφόρησης σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κ.ΑΛ.Ο ( A’ Δέσμη Ενεργειών)
  • Υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ( Β’ Δέσμη Ενεργειών)

Φορέας Υλοποίησης του έργου

Ο φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Κοιν.Σ.Επ Terra Verde με έδρα στα Χανιά. Η Terra Verde είναι μια συλλογικότητα που δραστηριοποιείται στο δίκαιο και αλληλέγγυο εμπόριο. Στην συλλογικότητα συμμετέχουν παραγωγοί, μεταποιητές, αλληλέγγυοι, και εργαζόμενοι. Η δομή είναι οριζόντια και οι αποφάσεις λαμβάνονται με ανοιχτές, αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες.

terra-verde-logo

Στελέχωση Κέντρου Στήριξης

Το Κέντρο Στήριξης Κ.ΑΛ.Ο. Χανίων στελεχώνεται από στελέχη πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με επαγγελματική εμπειρία στην ατομική και επαγγελματική συμβουλευτική και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων.

Ο Χρυσόστομος έχει γεννηθεί στην Αθήνα αλλά αποφάσισε να μετακομίσει το 2015 στα Χανιά για λόγους αποκέντρωσης. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει ολοκληρώσει το μεταπτυχιακό του Μ.Α.Ι.Χ με θέμα “Γεωπληροφορική στη Διαχείριση του Περιβάλλοντος” και αυτή την στιγμή παρακολουθεί το μεταπτυχιακό “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” του Ε.Α.Π. Είναι ενεργός στο πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο παραπάνω από μια δεκαετία ως ακτιβιστής αλλά και ως ερευνητής, π.χ μέλος της ερευνητικής ομάδας για το έργο “Χαρτογράφηση του οικοσυστήματος και των αναγκών της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) στην Ελλάδα)”.

Η Στέλλα έχει γεννηθεί στα Χανιά της Κρήτης όπου και διαμένει. Είναι πτυχιούχος του τμήματος Βιολογίας Αθηνών με μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη. Ενδιαφέρεται για την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από διάφορα επιστημονικά πεδία και τη διάχυση της γνώσης. Έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με την μη τυπική εκπαίδευση παιδιών. Πρόσφατα ασχολήθηκε με το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο καθώς βρίσκει ότι την αντιπροσωπεύουν οι αρχές που την διέπουν. Επιμορφώνεται συνεχώς μέσα από σεμινάρια και προσωπική ενασχόληση.