Συμμετοχή στο 3ο COOPAthon του COOPower, 23-25 Απριλίου 2021

Το διακρατικό πρόγραμμα “COOPower” αφορά στη διάχυση, ανάδειξη και στήριξη της Νεανικής Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της Συνεταιριστικής και Κοινωνικής Οικονομίας, ως μία εναλλακτική, καινοτόμο και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση,  η οποία μπορεί να συμβάλει δραστικά στην αντιμετώπιση της νεανικής ανεργίας και απευθύνεται σε όλους τους νέους, ανεξάρτητα από το κοινωνικό, οικονομικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Βρετανικό Συμβούλιο (British Council) ως συντονιστή φορέα, με εταίρους την Ελλάδα (Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και ΕΟΠΠΕΠ), την Κύπρο (Βρετανικό Συμβούλιο με την υποστήριξη του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου) και την Κροατία  (Πανεπιστήμιο Rijeka, STERPI και Υπουργείο Παιδείας).

Στο 3ο Coopathon, το οποίο διεξήχθη 23-25 Απριλίου 2021, ο εργαζόμενος του Κέντρου Στήριξης Γαλανός Χρυσόστομος συμμετείχε στην τριμερή κριτική επιτροπή συμβάλλοντας έστω και λίγο στην προσπάθεια νέων ανθρώπων να δημιουργήσουν επιχειρήσεις με ισχυρό κοινωνικό αντίκτυπο.