Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Employsse

Το Κέντρο Στήριξης, μέσω της Στέλλας, συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Employsse https://employsse.eu/ (ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα οικονομία στην Επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση που υλοποιήθηκε στην Πράγα από την Δευτέρα 20/9 έως και την Παρασκευή 24/9.
Η εκπαίδευση χωρίστηκε σε 4 ενότητες :
1.Εισαγωγή στην Κ.ΑΛ.Ο. και τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις: Ορισμοί, Αξίες και Αρχές”,
2.Δημοκρατική διαχείριση και οριζόντια διακυβέρνηση των εγχειρημάτων Κ.ΑΛ.Ο.”,
3. Σχεδιασμός Προϊόντων/ Υπηρεσιών εντός του επιχειρησιακού πλαισίου της Κ.ΑΛ.Ο.,
4.Αναπτύσσοντας το οικοσύστημα: Τοπική Ανάπτυξη,Οικονομικές Ροές και Δικτυώσεις
Το υλικό των παραπάνω ενοτήτων αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για Εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Υπεύθυνους Χάραξης Πολιτικής και είναι διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα στο σύνδεσμο https://employsse.eu/training-modules/.
Τέλος, να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Dock που σαν εταίρος του προγράμματος μας προσέφερε αυτή την ευκαιρία.

Κεφαλαιουχικές απαιτήσεις και Κ.ΑΛ.Ο. - Ένα πρόβλημα που ψάχνει απεγνωσμένα λύση ή μήπως λύσεις;

[vc_row][vc_column][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=_z1UL9GfLYo" title="Κεφαλαιουχικές απαιτήσεις και Κ.ΑΛ.Ο. – Ένα πρόβλημα που...

Δίκαιο και Αλληλέγγυο εμπόριο - Ένα κίνημα υποστήριξης παραγωγών - μεταποιητών σε διεθνές και τοπικό επίπεδο

[vc_row][vc_column][vc_video link="https://www.youtube.com/watch?v=kB9qpPK2NWU" title="Δίκαιο και Αλληλέγγυο εμπόριο – Ένα κίνημα υποστήριξης...