Συνάντηση με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη κ.Παπαδεράκη

Συνάντηση, 25/10/2019, με τον κ. Παπαδεράκη Αντώνη, θεματικό αντιπεριφερειάρχη στον τομέα  Επιχειρηματικότητας, Εμπορίου, Καινοτομίας και Κοινωνικής Οικονομίας.Η συζήτηση μας περιστράφηκε γύρω από ζητήματα που αφορούν το πεδίο της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι φορείς και πιθανούς τρόπους που η Περιφέρεια θα μπορούσε να σταθεί ως αρωγός.
Ήταν μια πρώτη επαφή γνωριμίας. Δεσμευτήκαμε ότι αυτός ο διάλογος θα συνεχιστεί και θα διευρυνθεί και με άλλους φορείς που ασχολούνται με το πεδίο της Κ.ΑΛ.Ο στο νησί μας.