Υπηρεσίες

Το Κέντρο Στήριξης Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) Ν.Χανίων έχει έναν διπλό στόχο:

  • υπηρεσίες δημοσιότητας που απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για τα ζητήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), όπως επίσης και σε υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες,
  • υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλευτικής σε υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ή/και σε φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται για την ίδρυση φορέων Κ.ΑΛ.Ο.

Ενδεικτικά οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:
(α) Εισαγωγή στην Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (Κ.ΑΛ.Ο.), (β) Θεσμικό και
Κανονιστικό Πλαίσιο Κ.ΑΛ.Ο., (γ) Πλεονεκτήματα / Υποχρεώσεις φορέων Κ.ΑΛ.Ο., (δ) Πηγές χρηματοδότησης, (ε) Ενημέρωση για τις ισχύουσες διαδικασίες ίδρυσης φορέα ΚΑΛΟ (στ) Δικτύωση με άλλους φορείς του οικοσυστήματος Κ.ΑΛ.Ο. (προμηθευτές, πελάτες, άλλους φορείς Κ.ΑΛ.Ο.), (ζ) Υποστήριξη στη δημιουργία επιχειρηματικών σχεδίων, (η) Υποστήριξη στη δημιουργία Marketing plan.

Το Κέντρο Στήριξης στεγάζεται στην οδό Τσουδερών 46, Χανιά (χώρος προσβάσιμος για Α.Μ.Ε.Α)

Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 – 17:00

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο e-mail: info@sse-chania.gr

Services4